Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii študentský produktový dizajn 2013

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii študentský produktový dizajn 2013
dizajn: Kristína Kollárovicsová
škola: Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, pedagóg. Daniel Piršč
Najlepší študenti získali Zvláštnu cenu ministra školstva, vedy výskumu a športu. Kolekcia „A buď svetlo„ pozostáva z piatich porcelánových svietnikov, ktoré po zapálení vrhajú na podložku tiene kontinentov. Tento konceptuálny pohľad, ktorý sa hrá so stopou svetla prináša so sebou moment prekvapenia. Porotu zaujal amorfný dizajn, ktorý v sebe nesie sekundárne kódovanie vychádzajúce z osobných skúseností autorky. Ide o príklad študentskej práce z oblasti Art dizajn konceptu, ktorej ústredná myšlienka ponúka možnosti rôznych variácií a širokého využitia. Dielo je zaujímavé aj svojím filozofickým odkazom, ktorý sa skrýva nielen v jeho názve, ale hlavne v celkovom myšlienkovom koncepte.