Cena poroty za dizajn 2013

Cena poroty za dizajn 2013 Správny dizajn
dizajn: Juraj Blaško

Dielo, ktorému porota súťaže udelila Cenu poroty, má v súčasnosti veľký význam. Projekt Správny dizajn nevznikol na objednávku pre konkrétneho klienta, ale v mnohom takéto zadanie presahuje – ideálnym zadávateľom tohto projektu by mala byť štátna správa Slovenskej republiky.
Blaškov nový projekt reflektuje nejednotnú, neusporiadanú, zastaranú a nevkusnú verejnú prezentáciu štátnych úradov. Jednotlivé úrady riešia svoju identitu nekoncepčne a netransparentne. Hodnotu tohoto projektu vnímama porota najmä v jeho potenciáli vyvolať diskusiu, ktorá môže vyvrcholiť nápravou tejto neutešenej situácie. Štát by pri správnom použití logického a koncepčného riešenia v konečnom dôsledku mohol ušetriť nemalé prostriedky a zvýšiť úroveň prezentácie a svojich služieb verejnosti.