Cena za dizajn 2013 - Aquadelícia IX

Cena za dizajn 2013 - Aquadelícia IX
dizajn: Martin Struss,
výrobca: Medexim, s. r. o., Piešťany
V ocenenom výrobku sa tvorcom podarilo zúročiť svoje niekoľkoročné technologické aj ergonomické skúsenosti do skromného, funkčne i tvarovo vyváženého produktu. Porota zvlášť ocenila riešenie klasického, dokonca až tradičného problému s nerovnomernou hlavnou vodorovnou dilatačnou špárou – dizajnér ju odvážne rozšíril a zvrchu nasvietil LED pásom – vyhol se tak veľmi obtiažne riešiteľnému problému s lícovaním jednotlivých dielov. Spojil tak prijemné s užitočným, naviac  prispel i k zvýšeniu bezpečnosti. Toto riešenie naviac znížilo náklady na montáž a súčasne je aj atraktívnym detailom celého produktu.