Cena za dizajn 2013 - Signály z neznáma

Cena za dizajn 2013 - Signály z neznáma. Český komiks 1922 – 2012
dizajn: Branislav Matis, Matúš Lelovský v spolupráci s Borisom Belanom
klient: Dům umění města Brna, ČR
Autori vytvorili komplexný vizuálny štýl výstavy „Signály z neznáma.Český komiks 1922 – 2012“ pre jednu z najvýznamnejších galérií v Českej republike Dům umění města Brna. Plagát, katalóg aj inštalačné prvky výstavy tvoria súrodý celok, ktorý mapuje 90 rokov českého komiksu. Na plagáte aj katalógu nechali Matis a Lelovský vyniknúť klasickým „bublinám“ charakteristickým pre komiks, ktoré prepájajú jednotlivé historické etapy vývoja komiksu v Čechách. Vnútro katalógu je spracované čisto typograficky. Výstava je zaujímavo riešená, pracuje s mierkou, plošnými aj trojrozmernými objektami. Doplnkovým materiálom je lepenka, ktorá neruší, ale vkusne dopĺňa tému komiksu. Všetky prvky vizuálu, ich výtvarná stránka a ich technologické spracovanie sú na vysokej úrovni a predstavujú príklad komplexnej práce grafického dizajnéra pracujúceho v tíme s ďalšími spolupracovníkmi. Ocenenie patrí aj klientovi, ktorý investoval do komplexnej prezentácie a umožnil realizáciu všetkých častí vizuálnej identity výstavy.