Ján Čalovka

Ján Čalovka

Ján Čalovka

Zvláštna cena ministra kultúry SR

Dizajnér: Ján Čalovka

Ján Čalovka je jednou z osobností , ktoré dali slovenskému dizajnu druhej polovice 20. storočia špecifické črty a profesionálnu kvalitu. Nezastupiteľné miesto vo vývoji slovenského dizajnu získal najmä pôsobením v podniku Sandrik Dolné Hámre, kde pracoval desať rokov ako návrhár stolovacieho riadu, príborov a úžitkovodekoratívnych predmetov. Vďaka jeho činnosti sa vynikajúca tradícia výrobkov  zn. Sandrik spred 2. svetovej vojny rozvinula aj v nasledujúcich desaťročiach. Podnik sa stal komerčne úspešný, jeho produkcia si udržala kontakt s európskymi trendami dizajnu a ovplyvnila kultúru stolovania. Dokonalé spracovanie materiálu, racionálne a elegantne budovaný tvar predmetov bez podliehania módnosti, hoci so znakmi dobového estetického cítenia, charakterizuje jeho tvorbu. Najznámejším dizajnom J. Čalovku je príbor Brusel 58, ktorý je jediným domácim produktom s nepretržitou výrobou od svojho vzniku v roku 1958 až do súčasnosti.