DESIGN IS NOW!

VÝZVA DESIGN IS NOW!

VÝZVA DESIGN IS NOW!

Dizajn vždy spájal ľudí z najrôznejších profesií, aby spoločne hľadali riešenia problémov. V dnešnej náročnej dobe aj dizajn a kreatívny sektor významnou mierou prispieva k zvládaniu pandémie choroby Covid-19, ktorej dôsledky sú pre samotných dizajnérov, dizajnérske štúdiá, firmy a výrobcov mimoriadne toxické. Aj oni teraz potrebujú našu pomoc ako nikdy predtým!

V súčasnosti pracujeme v Slovenskom centre dizajnu ešte intenzívnejšie, bez ohľadu na pracovný čas, a všetky svoje dokumentačné, informačné, edičné a výskumné kapacity využívame pre čo najlepšie nastavenie procesu pomoci dizajnérom a výrobcom.
Vieme, že základom pre úspešné riešenie vzniknutých, častokrát existenčných, problémov dizajnérov a výrobcov je spájanie síl s inštitúciami a iniciatívami, ktoré sú blízke hospodárstvu, školstvu, vede, výrobnej sfére, marketingu a regiónom. Naším spoločným menovateľom je kultúra, ktorá v nás udržuje ľudskosť a vytvára pre spoločnosť hodnotový systém.
Naším cieľom je zmierniť dôsledky krízy na oblasť dizajnu a zároveň hľadať cesty, ako môže dizajn pomôcť ostatným dôležitým súčastiam našej spoločnosti. Preto Slovenské centrum dizajnu zakladá platformu DESIGN IS NOW!, ktorá bude dočasným nástrojom pohotovej reakcie na aktuálnu situáciu a prípravu adresných a efektívnych návrhov opatrení.

– Vyzývame všetky relevantné inštitúcie a iniciatívy pridať sa k nám, aby sme spojili všetky svoje kapacity a možnosti v záujme vytvorenia podpornej siete pre dizajn!
– Vyzývame dizajnérky a dizajnérov, zástupcov firiem a výrobných podnikov, aby nám pomohli pomôcť im! Budeme vás kontaktovať, pýtať sa, prezentovať vašu prácu a zverejňovať vaše názory.
– Vyzývame všetkých, ktorí dizajn potrebujú a chcú mu pomôcť, aby nás kontaktovali, ak majú možnosti a návrhy, ako pomôcť firmám a ľuďom.

Ukážme, že kreatívny sektor je silný, životaschopný a empatický, lebo ak to neukážeme teraz, tak možno naša práca nebude po návrate do nového chodu sveta rešpektovaná tak, ako by sme si želali. 

Slovenské centrum dizajnu
Slovensko, 9. 4. 2020

Výzva na stiahnutie.

Dotazník o negatívnych vplyvoch pandémie na dizajn

Kontakt:
platforma.din@scd.sk
www.scd.sk

Napíšte nám, prosím, či máte záujem spolupracovať aktívne ako PARTNERI (inštitúcie, platformy, združenia dizajnérov) alebo nás PODPORUJETE (dizajnéri, výrobcovia, zástupcovia firiem, klienti, sympatizanti a ďalší).
Zoznam partnerov a podporovateľov budeme priebežne aktualizovať na našej webovej stránke.PARTNERI


Creative Industry Forum
Slovak Business Agency
Slovak Fashion Council
COVID COLAB (Ústav dizajnu STU)
Eastern Design Conference
Flowers for Slovakia


PODPOROVATELIA


Mgr.art. Angelika Aková
Peter Chmela
David Chmela
Peter Dlhopolček
Mgr.art Pavol Dendis
Eva Kašáková
Andrej Kolenčík
Mária Rojko
Doc. Ing. Peter Olah Art.D.
Linda Viková & Simona Janišová
mgr. art. Michala Lipková
Mgr. art. Ladislav Bartko