Designum 01/2010

online Designum 1/2010


CZ - Národná cena za študentský dizajn 2009

CZ - Národná cena za študentský dizajn 2009

Design Cabinet CZ

Cena bola prvýkrát vyhlásená Design Cabinetom CZ v roku 2008, pričom jej cieľom bolo nadviazať na súťaže, ktoré Design centrum Českej republiky organizovalo v rokoch 1991 – 2007. Od roku 2004 sa súťaž osamostatnila pod názvom Študentský dizajn. Mladí dizajnéri všetkých typov škôl v roku 2009 súťažili o Národnú cenu za študentský dizajn a ocenenia Excelentný študentský dizajn a Dobrý študentský dizajn. Nejde o bezúčelnú súťaž – len v roku 2008 sa z ocenených produktov dostalo do výroby päť (niektoré z nich boli určené na export).