Designum 01/2010

online Designum 1/2010


Grafický dizajn a súťaž: Kupé 5

Grafický dizajn a súťaž: Kupé 5

Pavel Noga

Takmer každý grafický dizajnér je vo svojom profesijnom živote skôr alebo neskôr zatiahnutý do súkolia niekedy lepšie, niekedy horšie pripravenej súťaže. Na rad otázok spojených s problematikou grafických súťaží sa pokúsila zodpovedať medzinárodná konferencia KUPÉ 5 v Žiline, ktorej sa zúčastnili Marcel Benčík, Braňo Matis, Tomasz Budzyn, Andrea Kessler, Lukáš Veverka, Alan Záruba a ďalší.