Designum 01/2010

online Designum 1/2010


Hromy, blesky!

Hromy, blesky!

Martin Struss

Pri návrhu sériových výrobkov je nemožné byť pri každom kroku, ktorý ovplyvní vizuálny či funkčný zážitok z výrobku. Kvôli tomu je dobrým pravidlom precízne popísať a definovať výrobok, vzhľad, montážny postup. Nuž a človek by ľudsky aj očakával, že ho konkrétny pracovník v prípade nejasností bude kontaktovať. Realita však často býva iná, ako dokazuje aj používanie loga mesta Bratislavy.