Designum 01/2010

online Designum 1/2010


Klauzúry ŠÚV

Klauzúry ŠÚV

Roman Hrčka

Na klauzúrnych prácach Oddelenia dizajnu a tvarovania dreva ŠÚV, ktoré sú zavŕšením každého školského polroka, sa spravidla zúčastňujú študenti tretieho a štvrtého ročníka. Každý ročník má stanovenú osobitú tému. Pod pedagogickým dohľadom Mariána Hubu a Romana Hrčku, dostali v roku 2010 za úlohu navrhnúť a zrealizovať funkčný bytový doplnok so zreteľom na jednoduchosť riešenia, úsporu materiálu a času, potrebného na realizáciu.