Designum 01/2010

online Designum 1/2010


Ladislav Csáder, 3. časť. Typografia

Ladislav Csáder, 3. časť. Typografia

Ľubomír Longauer

V Csáderovej pozostalosti sa zachovalo niekoľko desiatok návrhov písma a množstvo ná­pisov a logotypov, konštruovaných zväčša na milimetrovom papieri. Písma prekvapujú systematickým hľadaním možností konštrukcie, skúmajú aj formy určitej dekoratívnosti a optických efektov. Sám pre seba prekreslil Csáder aj niekoľko dekoratívnych typov z 19. storočia, kto­ré avantgardní typografi 20. a 30. rokov aktualizovali. Ovládal aj kaligrafiu, a dosahoval veľmi čistý výraz; venoval sa jej od 40. rokov až do smrti. Vo veľkej väčšine svojich grafických prác kreslil hlavné nápisy sám.