Designum 01/2010

online Designum 1/2010


OPENEON

OPENEON

Ľubica Pavlovičová

Open Design Studio je občianske združenie, ktoré pôsobí od roku 2007. Členovia združenia (Katarína Lukić Balážiková, Branislav Matis a Martin Mistrík) pripravili podujatie OPENEON, ktoré malo tri fázy: workshop, kde spolupracovali dvojice autorov (Michela Lipková, Ján Turzo, David Březina, Zuzana Kubíková, Ondrej Alušík, Matúš Lelovský, Elena Bolceková, Alica Horváthová, Emília Jesenská, Peter Simoník), následne výstavu v Open Gallery (Nadácia – Centrum súčasného umenia) a NeonTour, počas ktorého sme vytvorené diela mohli vidieť vo výkladoch centra Bratislavy.