Designum 01/2010

online Designum 1/2010


Satelit 6 x 10

Satelit 6 x 10

Martin Struss

Na výstave v Satelite sa po desiatich rokoch stretli šiesti spolužiaci – absolventi odboru dizajn na FA STU. Prezentovali práce z praxe, z prvých rokov po škole, keď sa naplno prejavila priepasť fiktívnych klauzúrnych prác a tvrdej ekonomickej reality. Dalo by sa povedať, že hoci na samotnom dizajne sa u nás zbohatnúť nedá, predsa len umožňuje existovať aspoň tým vytrvalejším. Svoju tvorbu predstavili Branislav Dudáš (ELTECO), Miro Hazucha (AUAOAY), Jaroslav Holota (UNGROUP), Martin Struss (PLASTIC OMNIUM), Štefan Tóth (FLO) a Martin Turzík (FLUIDUM DESIGN).