Designum 01/2010

online Designum 1/2010


Škola ako stredobod myslenia a tvorby. Úvod.

Škola ako stredobod myslenia a tvorby. Úvod.

Iva Mojžišová

Zmeny v dejinách práce. Umeleckopriemyselná výchova a jej genéza. Slovensko v stredoeurópskych súvislostiach.

Náhly záujem o medzivojnové avantgardy, ktorý sa objavil v závere 50. a v 60. rokoch 20. storočia, nepoklesol ani v čase proklamácií postmoderny a pretrváva dodnes. Jedným z miest, kde sa overovali nové zásady výtvarnej tvorby, sa stávali školy. V pedagogických konceptoch avantgárd, aké sa rodili na Bauhause vo Weimare a Dessau alebo na moskovskom VCHUTEMAS-e vyvrcholili dlhoročné pokusy o reformu umeleckej výchovy. Vznikali situácie, keď práve školy išli príkladom v nachádzaní elementárnych vzťahov medzi umením, remeslom a priemyselnou výrobou.  Bratislavská Škola umeleckých remesiel bola jednou z nich a patrí k najcennejším kapitolám v dejinách modernej vizuálnej kultúry Slovenska.