Designum 01/2010

online Designum 1/2010


Zimný prieskum na VŠVU v Bratislave

Zimný prieskum na VŠVU v Bratislave

redakcia

Predstavili sme práce študentov VŠVU Moniky Hanečkovej (ateliér S+M+L_XL kov a šperk), Adriana Mankoveckého (ateliér priemyselného dizajnu). Okrem toho aj práce, ktoré vznikli v rámci projektu Stôl a stolička na verejné stolovanie: Kristíny Krempovej (ateliér industrial dizajnu), Denisy Tóthovej (FA STU Bratislava) a Lucie Smyslovej (UJEP Ústí nad Labem).