Designum 01/2010

online Designum 1/2010


Zodpovednosť v grafickom dizajne

Zodpovednosť v grafickom dizajne

Pavel Noga

Grafický dizajn je vo vedomí širokej verejnosti "pošpinený" úzkou previazanosťou so svetom komercie a reklamy. Tento jednostranný konzumný pohľad vyvrátili príspevky medzinárodnej konferencie "Responsibility in graphic design" v poľských Katoviciach. Vedľa medzinárodných hviezd grafického dizajnu Jonathana Barnbrooka či Krzysztofa Lenka predstavil svoj príspevok aj rad tvorcov, pedagógov a študentov.