Designum 01/2011

online Designum 1/2011


Centrum a periféria z typografickej perspektívy

Centrum a periféria z typografickej perspektívy

Veronika Burian

Podľa The New York Times priemerný západný spotrebiteľ denne vidí viac než 3 000 reklamných textov. Práve grafickí dizajnéri pomáhajú tieto texty sprostredkovať – voči spoločnosti ako celku majú preto istý etický záväzok. Ich rozhodnutia môžu ľudí robiť poslušnejšími či rebelskejšími, môžu v nich vyvolať túžbu po väčšej diverzite, alebo naopak neutralite a homogénnosti. V tomto kontexte hrajú rolu centrá i periférie. Pod pojmom centrá máme na mysli inštitúcie ako napríklad akadémie výtvarných umení, grafické štúdiá, reklamné agentúry, ale aj geografické miesta – či už mestá, regióny alebo krajiny.