Designum 01/2011

online Designum 1/2011


Jednoduchosť, účelnosť, kultivovanosť. K dizajnérskej tvorbe Tibora Herchla

Jednoduchosť, účelnosť, kultivovanosť. K dizajnérskej tvorbe Tibora Herchla

Zdeno Kolesár

Tibor Herchl (1928) sa počas svojej dlhej kariéry dominantne zameral na architektúru akustických priestorov a dizajn zvukových prístrojov. Zasiahol aj do ďalších oblastí priemyselného a grafického dizajnu. Jeho tvorbu charakterizuje triezvy a racionálny prístup, jednoduchosť, priamočiarosť a účelnosť, ale aj kultivované riešenie výtvarných problémov.