Designum 01/2011

online Designum 1/2011


Miloš Balgavý: Keramika

Miloš Balgavý: Keramika

Sabina Jankovičová

Koncom roka 2010 sa konali dve retrospektívne prehliadky tvorby významného predstaviteľa slovenskej keramickej tvorby Miloša Balgavého. Výstavu s názvom Keramika, voľná tvorba a dizajn kurátorsky pripravila Dana Janáčková zo Záhorskej galérie v Senici. Zo Senice sa výstava presunula do Kopplovej vily GJK v Trnave a putovala do ďalších krajských galérií. Paralelne bola na pôde SNG prezentovaná dizajnérska tvorba autora v koncepcii Dagmar Poláčkovej.