Designum 01/2012

online Designum 1/2012


Úvod Designum 1/2012

Úvod Designum 1/2012

v úvodnej časti predstavuje nové publikácie o dizajne: prináša recenziu Zdena Kolesára na knihu Úžitková grafika na Slovensku, rozhovor Evy Hasalovej s autorkou publikácie Móda na Slovensku v medzivojnovom období, názor Pavla Nogu na Čiernu skrinku Marcela Benčíka a Dekády slovenského skla zhodnotí Ľubica Pavlovičová. Designum referuje o projektoch Visible Data – viditeľné financovanie kultúry a Graduation Projects, zároveň predstavuje novú predajňu dizajnu v KC Dunaj a galériu dizajnu Art Design Project, a vybrané študentské práce zo zimného prieskumu na VŠVU. Do rubriky venovanej histórii prispeli Iva Mojžišová a Maroš Schmidt a v závere sú nové informácie vo veci „múzea dizajnu“.