Designum 01/2012

online Designum 1/2012


Art Design Project

Art Design Project

Viera Kleinová

Nóvum bratislavskej galérie bude špecializácia na art dizajn, na presahy medzi (nielen) umením a dizajnom. Bude reakciou na intenzívny pohyb, ktorý sa v tomto smere odohráva na medzinárodnej i slovenskej scéne. Svoje portfólio chce galéria budovať na prezentácii a propagácii kvalitných slovenských tvorcov, na výmene a konfrontácii zaujímavých projektov domáceho i zahraničného dizajnu. Hlavný dôraz bude položený na organizovanie výstav mladých dizajnérov a umelcov, ale aj workshopov, prednášok, konferencií, či priamu podporu realizácie limitovaných edícií dizajnérskych produktov.