Designum 01/2012

online Designum 1/2012


Čierna skrinka

Čierna skrinka

Pavel Noga

Každý profesionálny grafik zažil veľakrát za život sklamanie z neúspechu v súťaži o nejakú či už významnejšiu alebo menej významnú dizajnérsku prácu. Publikácia Čierna skrinka, ktorú zostavil Marcel Benčík, predstavuje výber práve takýchto dizajnérskych projektov, ktoré nedostali možnosť realizovať sa. Väčšina z uvedených autorov patrí k popredným slovenským dizajnérom do štyridsať rokov (napr. Peter Biľak), profesionálne sú dnes často pedagogicky spojení s VŠVU. Ľudia, ako Eva Brezinová, Palo Bálik, Juraj Blaško a Branislav Matis, v súčasnosti sami vychovávajú tú najmladšiu generáciu budúcich typografov, ilustrátorov či art direktorov. Príležitosť ukázať nerealizované práce je pre týchto autorov zrejme jedinou možnosťou, ako svoje projekty predstaviť verejnosti.