Designum 01/2012

online Designum 1/2012


Dekády slovenského skla

Dekády slovenského skla

Ľubica Pavlovičová

Publikácia Dekády slovenského skla od Sabiny Jankovičovej sleduje vývoj voľného sklárskeho umenia a jeho špecifiká prostredníctvom profilov osobností, a to od 60. rokov minulého storočia až po súčasnosť. Začína obdobím tzv. Ciglerovej sklárskej školy, ku ktorej patrili Askold Žáčko, Štěpán Pala, Jozef a Pavel Tomečkovci, Ľubomír Artz alebo Eva Fišerová, pokračuje 80. rokmi, kedy sklársky ateliér viedol už  Askold Žáčko, popisuje následnú spoločenskú situáciu v 90. rokoch, ktorá  priniesla viaceré zmeny. Nielen vo vedení oddelenia skla (Juraj Gavula), ale aj v slovenskej sklárskej tvorbe. Jej „homogénnosť“, sa končí, výtvarníci všetkých generácií, ktorí sa v tomto období venujú sklu, sa začali výrazne programovo odlišovať a tento trend pretrváva podnes.