Designum 01/2012

online Designum 1/2012


Graduation Projects

Graduation Projects

redakcia Poľský odborný časopis 2+3 D, ako každý rok za posledné desaťročie, zorganizoval v decembri 2011 prehliadku prác mladých dizajnérov (od roku 2010 spolu s partnermi z krajín V4), ktorí v predchádzajúcich mesiacoch obhajovali svoje bakalárske a magisterské práce.Voľba najlepších projektov bola konsenzom porotcov z Čiech (Filip Blažek, Linda Kudrnovská), Slovenska (Marcel Benčík a Sylvia Jokelová), Maďarska (Zsolt Czakó a Krisztina Somogyi) a Poľska (Czesława Frejlich, Wojtek Kubiena, Jacek Mrowczyk, Mariusz Sobczyński, Kuba Sowiński a Ewa Gołębiowska). Nebola jednoduchá, najmä preto, že bolo až 282 prihlásených prác (o 60 viac ako v predchádzajúcom roku). Najpočetnejšie bolo zastúpené Poľsko so 195 prácami, Českú republiku reprezentovalo 42 prác, Slovensko 24 a Maďarsko 21.