Designum 01/2012

online Designum 1/2012


Hurbanove kasárne – historické a urbanistické súvislosti

Hurbanove kasárne – historické a urbanistické súvislosti

Zoja Droppová Zmenou majiteľa areálu kasární (MK SR) nastala neopakovateľná šanca dať dlhodobo problematickej časti mesta novú funkčnú náplň a novú tvár, pretransformovať Hurbanove kasárne z uzavretého, prísneho a nekomunikujúceho objektu na otvorený kultúrny uzol žijúci 24 hodín denne. Tomu však musí predchádzať premyslená a vyargumentovaná koncepcia lokalitného programu kultúrneho centra ako celku a nie iba aditívne spočítavanie plôch pre jednotlivé inštitúcie, ktoré „treba niekam naskladať“. Ďalším krokom by mala byť urbanisticko-architektonická súťaž organizovaná v súčinnosti ministerstva kultúry a mesta (vrátane Mestskej časti Bratislava Staré Mesto) a Slovenskej komory architektov.