Designum 01/2012

online Designum 1/2012


Móda na Slovensku v medzivojnovom období (1918 – 1939)

Móda na Slovensku v medzivojnovom období (1918 – 1939)

Eva Hasalová

Publikácia Móda na Slovensku v medzivojnovom období (1918 – 1939) predstavuje významný edičný počin v oblasti výskumu a reflexie dejín odievania na Slovensku a je prvou ucelenou prácou svojho druhu u nás. Autorka Zuzana Šidlíková v nej predstavuje výsledky svojho niekoľkoročného výskumu v archívoch, múzeách, galériách a knižniciach - informácie o existencii textilnej a odevnej výroby na Slovensku, a to najmä v Bratislave (priemyselná výroba a malovýroba), jej spôsoby distribúcie a propagácie. Rozhovor s autorkou publikácie.