Designum 01/2012

online Designum 1/2012


Správy o „múzeu“ 4. časť

Správy o „múzeu“ 4. časť

Mária Rišková

Zakladacia listina SCD o bola doplnená o zbierkovú činnosť 26. januára 2012. SCD zorganizovalo na konci januára 2012 verejnú diskusiu na tému: "Slovenské múzeum dizajnu v roku 2012?", kde riaditeľka Katarína Hubová informovala o aktivitách, ktoré urobilo SCD so svojimi spolupracovníkmi v záujme vytvorenia zbierky a múzea. Ďalší rečníci hovorili o zámere vytvoriť inštitúciu spĺňajúcu medzinárodné kritériá spracovania zbierok a ich prezentácie (Mária Rišková) a o aktuálnej situácii so zbieraním artefaktov z oblasti priemyselného dizajnu (Maroš Schmidt). Ľubomír Longauer prezentoval svoju prácu na tvorbe zbierky grafického (komunikačného) dizajnu. Do odbornej diskusie o zbieraní dizajnu sa pridali predovšetkým pedagógovia VŠVU (Stanislav Stankoci, Štefan Klein, Pavel Choma, Ferdinand Chrenka). Zbierka  SCD sa medzičasom rozšírila o dary od dizajnéra Maroša Schmidta.