Designum 01/2012

online Designum 1/2012


Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918

Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918

Zdeno Kolesár

1. zväzok. Modernosť tradície.

Úvodná stať výpravne spracovanej knihy Ľubomíra Longaera približuje jej vznik, základné východiská a štruktúru plánovaného sedemzväzkového diela. Prvý zväzok sa zameriava na konzervatívnejší prúd slovenskej úžitkovej grafiky. Reprezentujú ho autori, ktorí začali tvoriť v období prvej republiky, pričom mnohí boli ešte aktívni nielen počas vojnového slovenského štátu, ale aj v povojnovom období. Galériu autorov otvára Martin Benka, po ňom nasledujú Andrej Kováčik, Jaroslav Vodrážka, Karol Ondreička, Jozef Vlček, Jozef Cincík, Štefan Bednár a Rudolf Fabry. Popri „zavedených“ oblastiach úžitkovej grafiky sú publikované aj práce z odľahlých sfér, ako známkovej tvorby, navrhovania bankoviek alebo vtipov a karikatúr. Ďalší zväzok by mal byť venovaný paralelne sa vyvíjajúcemu slovenskému modernizmu okolo Školy umeleckých remesiel v Bratislave a košickej avantgarde, osobitný je plánovaný pre obdobie slovenského štátu.