Designum 01/2012

online Designum 1/2012


Viditeľne o financovaní kultúry – Visible Data

Viditeľne o financovaní kultúry – Visible Data

Ľubica Pavlovičová, Open Design Studio

Projekt Visible Data vznikol v spolupráci zástupcov šiestich krajín (Slovensko, Srbsko, Česká republika, Maďarsko, Holandsko a Poľsko). Jeho cieľom bolo sprostredkovať verejnosti informácie o financovaní kultúry v jednotlivých štátoch (krajoch, mestách) pomocou profesionálnej vizualizácie získaných dát. Projekt mal viacero výstupov – hlavným bol portál www.visibledata.info Členovia tímu pripravili workshop v Bratislave (v spolupráci s holandským štúdiom Catalogtree, KC Dunaj, november 2011), výstavy v Bratislave (galéria PF 01) a Novom Sade (december 2011 –január 2012), alebo verejné diskusie. Organizáciu a koordináciu jednotlivých častí Visible Data za slovenskú stranu pripravilo Open Design Studio (Katarína Lukić Balážiková, Martin Mistrík a Braňo Matis).