Designum 01/2012

online Designum 1/2012


Zbieranie mám zo všetkého najradšej...

Zbieranie mám zo všetkého najradšej...

Maroš Schmidt Prečo zbierať dizajn a vytvárať zbierku pre Múzeum dizajnu? Tvorba zbierky dizajnu z darov, ktorá v týchto dňoch dostáva reálne kontúry, uzatvára už 80 rokov trvajúci proces rodiaceho sa Múzea dizajnu. Na Slovensku je totiž zaužívané pravidlo, že praktický človek staré veci nezbiera, ale vyhadzuje. A to všetky. V odpadových kontajneroch tak miznú napríklad drevené a bakelitové rádioprijímače z „nebohej“ Tesly Bratislava, stoličky a stoly zo „zlikvidovaného“ Tatranábytku Pravenec alebo termosky z „pochovaného“ podniku Clara v Utekáči. Na vlhkých povalách sa znehodnocujú vzácne grafické a textilné produkty, ktoré čakajú na vyhodenie z dôvodu nepotrebnosti alebo poškodenia. Pred očami nám mizne kus našej histórie dizajnu, na ktorú sa v obchodných domoch preplnených zahraničným tovarom tak ľahko zabúda.