Designum 01/2012

online Designum 1/2012


Zimný prieskum na VŠVU v Bratislave

Zimný prieskum na VŠVU v Bratislave

redakcia

Článok predstavuje práce z Ateliéru sklárskeho výtvarníctva VŠVU na tému Akurátny od Marty Vjatrákovej a Aleksandry Stencel (pedagóg: Mgr. art. Patrik Illo), Ateliéru textilného dizajnu VŠVU na tému Spolupráca s firmou Novesta Partizánske: realizácia vzorkovnice látok určených na výrobu topánok od Andrey Ševčíkovej a Lenky Černej (pedagóg Mária Fulková) a Ateliéru produktového dizajnu VŠVU na tému Imaginácia od Viktórie Fedorkovičovej a Nikolety Čeligovej (pedagóg František Burian).