Designum 02/2009

online Designum 2/2009


Artěl 1908 – 1935

Artěl 1908 – 1935

Jiří Fronek Zakladajúcimi členmi združenia Artěl v roku 1908 boli okrem iných V. V. Štech, Pavel Janák, Marie Teinitzerová alebo Jaroslav Benda. Inšpiráciou pre vznik Artělu boli Wiener Werkstätte. Jeho program je možné definovať ako hľadanie moderného českého výtvarného prejavu, pričom Artěl organicky prepájal oblasť architektúry a úžitkovej tvorby. V období rokov 1911-1914 sa v produkcii Artělu zásluhou návrharskej činnosti Pavla Janáka a Vlastislava Hofmana výrazne prejavila kubisticko-expresionistická orientácia. Po vzniku republiky sa združenie podieľalo na vzniku českého národného štýlu. V rokoch 1929-1932 Artěl spolu s Detvou spolupracoval na vybudovaní Domu umeleckého priemyslu v Prahe. rtěl zanikol v polovici 30. rokov 20. storočia.

Predošlý článokPredošlý článok     Nasledujúci článokNasledujúci článok


 

Články