Designum 02/2009

online Designum 2/2009


Súčasné trendy v navrhovaní a výrobe nábytku

Súčasné trendy v navrhovaní a výrobe nábytku

Ludvika Kanická Pre spotrebnú spoločnosť je typické permanentné uvádzanie nových produktov na trh a dizajnér môže do tohto procesu vstupovať niekoľkými spôsobmi, pričom nesmie rozmýšľať v rovine súčasnosti, ale musí vidieť do budúcnosti. Článok je členený do podkapitol: Vzťah dizajnéra a priemyselníka, Nové spôsoby práce dizajnéra, Dizajn, materiály, technológie a experiment, Dizajn a ekológia, Stereolitografia verzus low-tech.

Predošlý článokPredošlý článok    


 

Články