Designum 02/2010

online Designum 2/2010


Potreby reálne a potreby ideálne: Prečo je dôležité založiť zbierkovú inštitúciu pre dizajn?

Potreby reálne a potreby ideálne: Prečo je dôležité založiť zbierkovú inštitúciu pre dizajn?

Katarína Hubová, Ľubomír Longauer, Mária Rišková Tri úvahy o nutnosti založenia múzea dizajnu na Slovensku: o absencii odborného zbierania, hodnotenia a výskumu v oblasti grafického a produktového dizajnu, ich verejnej prezentácie ako súčasti našej kultúry. O iniciatívach SCD  na zriadenie zbierkotvornej inštitúcie pre dizajn a architektúru, ktorej existencia by výrazne pomohla rozvoju teórie dizajnu a úžitkového umenia, prehľad doteraz získaných diel.