Designum 02/2010

online Designum 2/2010


Dokumentácia užitého umenia v múzeách

Dokumentácia  užitého umenia v múzeách

Marta Janovíčková Na Slovensku jestvujú múzeá špecializované na niektoré oblasti úžitkových umení a postupne vznikajú ďalšie, ale tento proces je náhodný, či skôr živelný, nepredchádza mu dôkladná analýza zbierkotvornej činnosti v súvislosti s dokumentáciou oblastí dôležitých pre dokumentáciu dejín Slovenska. Problematikou sa začala zaoberať aj Umeleckohistorická komisia pri Zväze múzeí na Slovensku, ktorá má vo svojom pláne realizáciu projektu Zbierky užitého umenia 20. storočia v zbierkach múzeí a galérií.