Designum 02/2010

online Designum 2/2010


K niektorým problémom umeleckého priemyslu

K niektorým problémom umeleckého priemyslu

Václav Kautman

Úryvok z referátu predneseného na celoslovenskej konferencii Zväzu slovenských výtvarných umelcov v roku 1967: Prečo je potrebné, aby úžitkové umenie a priemyselné výtvarníctvo mali svoju samostatnú inštitúciu.