Designum 02/2010

online Designum 2/2010


Múzeá na internete

Múzeá na internete

Soňa Houšková Článok sa zaoberá základnými otázkami spojenými s digitalizáciou múzejných zbierok umenia a ich sprístupňovaním na internete. Digitalizácia so sebou prináša značné úskalia – býva finančne a časovo náročná a umiestňovanie obrázkov na internet sa môže skomplikovať kvôli nedoriešeným otázkam autorských práv. Na druhej strane však internet ponúka zaujímavé spôsoby, ako svoje zbierky viac sprístupniť a predstaviť čo najširšiemu počtu divákov.