Designum 02/2010

online Designum 2/2010


Pochopená kultúra a kultúrnosť. Múzeum umenie Olomouc

Pochopená kultúra a kultúrnosť. Múzeum umenie Olomouc

Mária Rišková V rozhovore s Máriou Riškovou činnosť múza predstavili Gina Renotière, kurátorka zbierky autorskej knihy a vedúca oddelenia Stredoeurópske fórum Olomouc, Štepánka Bieleszová, vedúca Umelecko-historického oddelenia – Moderné umenie a Anežka Šimková, kurátorka zbierky užitého umenia.