Designum 02/2010

online Designum 2/2010


Revitalizácia technických pamiatok – prioritná úloha dnešných dní na zachovanie priemyselného dedičstva

Revitalizácia technických pamiatok – prioritná úloha dnešných dní na zachovanie priemyselného dedičstva

Darina Lobodová

Postavenie Slovenského technického múzea v Košiciach je medzi ostatnými múzeami na Slovensku špecifické a dané zameraním jeho činnosti ako jediného pracoviska na záchranu historických technických pamiatok, ich dokumentovania a zhromažďovania a tiež výskumom v oblasti dejín vedy, výroby a techniky na Slovensku. Autorka sa konkrétne zaoberá technickými pamiatkami Hámor Medzev, NKP Solivar pri Prešove a Karlovou hutou vo Vlachove.