Designum 02/2010

online Designum 2/2010


Škola ako stredobod myslenia a tvorby. Časť 2

Škola ako stredobod myslenia a tvorby. Časť 2

Iva Mojžišová

Na ceste k modernizácii. Josef Vydra.  VI. medzinárodný  kongres pre kreslenie, výtvarnú výchovu a úžitkové umenie v Prahe.

V roku 1927 vznikla  bratislavská pobočka Svazu československého díla. Zahájila činnosť Výstavou moderného umeleckého priemyslu v novom pavilóne Umeleckej besedy,  ktorú Josef Vydra označil za počiatočný medzník v modernom slovenskom umeleckom priemysle. Josef Vydra, neskorší zakladateľ a riaditeľ bratislavskej Školy umeleckých remesiel, sa stal priekopníkom nových myšlienok vo výtvarnej pedagogike.