Designum 02/2010

online Designum 2/2010


Umeleckopriemyselné múzeum na Slovensku v roku 1928?

Umeleckopriemyselné múzeum na Slovensku v roku 1928?

Zuzana Šidlíková

Pozostalosť Antonína Hořejša v Archíve mesta Bratislavy obsahuje rôznorodé materiály týkajúce sa zriadenia umeleckopriemyselného múzea v Bratislave. Štúdia predstavuje aktivity  významnej osobnosti, člena Obchodnej a priemyselnej komory, ktorý patril už v roku 1928 medzi iniciátorov myšlienky slovenského umeleckopriemyselného múzea.