Designum 02/2010

online Designum 2/2010


Úžitkové umenie, umelecký priemysel a dizajn v zbierkach inštitúcií

Úžitkové umenie, umelecký priemysel a dizajn v zbierkach inštitúcií

Vladimíra Büngerová

Analýza inštitucionálneho zázemia pre úžitkové umenie, umelecký priemysel a dizajn v zbierkach galérií a múzeí na Slovensku, ktorá je zameraná predovšetkým na bližšie objasnenie vzniku a fungovania oddelenia úžitkového a priemyslového výtvarníctva v Slovenskej národnej galérii. Východiskom textu je štúdium archívnych a historických materiálov súvisiacich s iniciatívami založenia Umeleckopriemyslového múzea v našom prostredí v porovnaní s historickými okolnosťami vzniku v Čechách. Hľadanie dôvodov neexistencie tohto špecializovaného múzea v dejinách slovenského múzejníctva.