Designum 2/2013

online Designum 2/2013


Úvod Designum 2/2013

Úvod Designum 2/2013

Druhé číslo tohtoročného Designumu vychádza pri príležitosti Národnej ceny za dizajn 2013. Prečítate si v ňom hodnotiace slová porotcov (Pavel Masopust, Tibor Uhrín, Lenka Žižková, Bibiána Laluhová) a text Zdena Kolesára, ktorý z hľadiska účasti dizajnérov a podnikov v NCD popisuje situáciu v slovenskom produktovom dizajne. Mária Rišková zdôvodňuje rozhodnutie poroty neudeliť najvyššie ocenenie v kategórii komunikačného dizajnu ako aj poučenie vyplývajúce z tejto situácie. Časopis sa detailne venuje oceneným prácam vo všetkých kategóriách. Okrem témy NCD sme do Designumu 2/2013 zaradili aj článok Martiny Lehmannovej o československých dizajnéroch Zdeňkovi Plesníkovi a Miroslavovi Navrátilovi, o diele osobností, ktoré ovplyvnili vývoj dizajnu aj na Slovensku. Eliška Mazalanová napísala príspevok o výstave Múzeum dizajnu, prosím vo VIB Satelit a na záver vydania už 10. časť seriálu o aktivitách budúceho Múzea dizajnu.