Designum 2/2013

online Designum 2/2013


Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za študentskú prácu v oblasti komunikačného dizajnu

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za študentskú prácu v oblasti komunikačného dizajnu

Nové učebnice
Martina Rozinajová
škola: Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Pedagóg: Pavol Bálik

Nevyhovujúci stav didaktických pomôcok na školách bol hlavnou motiváciou autorky, ktorá sa rozhodla spracovať učebnicu výtvarnej výchovy pre žiakov prvého ročníka základných škôl. Učebnica Martiny Rozinajovej komplexne rieši obrazovú časť a pracuje aj s jej štruktúrou. Používa rôzne druhy papiera, navrhla titulkové písmo a necháva deťom priestor pre vlastnú interpretáciu a prácu s knihou. Hodina výtvarnej výchovy by mala byť tvorivou dielňou, inšpiráciou, stopou a hlavne zábavou. Nedostatok času ich núti spoliehať sa na školské a mimoškolské zariadenia, pričom predpokladajú aj istú úroveň tejto služby. Vhodné kreatívne a kultúrne učebnice by mohli zvrátiť negatívny jav, kedy deti podliehajú komerčným vizuálom a uspokojujú sa s konzumáciou, a nie tvorbou.