Designum 2/2013

online Designum 2/2013


Cena poroty

Cena poroty

Správny dizajn | Vizuálna identita štátnej správy
Juraj Blaško


Dielo, ktorému komisia súťaže udelila mimoriadnu Cenu poroty, má v súčasnosti veľký význam. Projekt Správny dizajn nevznikol na objednávku pre konkrétneho klienta, ale v mnohom takéto zadanie presahuje – ideálnym zadávateľom tohto projektu by mala byť štátna správa Slovenskej republiky, ktorá sa vyznačuje neprehľadným a pre súčasnú dobu nevyhovujúcim vizuálnym štýlom jednotlivých úradov. Blaškov nový projekt reflektuje nejednotnú, neusporiadanú, zastaranú a nevkusnú verejnú prezentáciu štátnych úradov.