Designum 2/2013

online Designum 2/2013


Cena za dizajn 2013 - Aquadelícia IX | wellness vaňa

Cena za dizajn 2013 - Aquadelícia IX | wellness vaňa

Martin Struss
Výrobca: MEDEXIM, s. r. o., Piešťany
V celom výrobku sa tvorcom podarilo zúročiť svoje niekoľkoročné technologické a ergonomické skúsenosti do skromného funkčne a tvarovo vyváženého produktu. Komisia zvlášť ocenila riešenie klasického, ak nie priamo tradičného problému s nerovnomernou hlavnou vodorovnou diletačnou špárou. Dizajnér ju odvážne rozšíril a zhora osvietil LED pásom. Vyhol sa tak veľmi ťažko riešiteľnému problému s lícovaním jednotlivých dielov. Spojil príjemné s užitočným, navyše prispel k zvýšeniu bezpečnosti. Keď zvážime cenu podsvietenia, podarilo sa znížiť náklady na montáž a zároveň zvýšiť atraktivitu detailu a celého produktu.