Designum 2/2013

online Designum 2/2013


Cena za dizajn 2013 - Signály z neznáma

Cena za dizajn 2013 - Signály z neznáma

Český komiks 1922 – 2012 | grafický dizajn a architektonické riešenie výstavy
Matúš Lelovský, Branislav Matis,
spolupráca Boris Belan
klient: Dům umění města Brna, Česká republika

Trojica autorov vytvorila komplexný vizuálny štýl výstavy „Signály z neznáma. Český komiks 1922 – 2012“ pre jednu z najvýznamnejších galérií v Českej republike Dům umění města Brna. Plagát, katalóg aj inštalačné prvky výstavy tvoria súrodý celok, ktorý mapuje 90 rokov českého komiksu. Autori na plagáte aj katalógu nechali vyniknúť klasickým „bublinám“ charakteristickým pre komiks, ktoré prepájajú jeho jednotlivé historické etapy v Čechách. Vnútro katalógu je spracované čisto typograficky. Výstava pracuje s mierkou, plošnými aj trojrozmernými objektmi. Doplnkovým materiálom je lepenka, ktorá neruší, ale vkusne dopĺňa tému komiksu. Všetky prvky vizuálu, ich výtvarná stránka a technologické spracovanie sú na vysokej úrovni a predstavujú príklad práce grafického dizajnéra pracujúceho v tíme s ďalšími spolupracovníkmi. Ocenenie patrí aj klientovi, ktorý investoval do komplexnej prezentácie a umožnil realizáciu všetkých častí vizuálnej identity výstavy.