Designum 2/2013

online Designum 2/2013


Cena za dizajn 2013 - Typografia, text a kniha

Cena za dizajn 2013 - Typografia, text a kniha

Dizajn: Eva Péč Brezinová,
spolupráca: Slávka Pauliková

Odborná publikácia – študijný materiál pre Katedru vizuálnej komunikácie VŠVU – Typografia, text a kniha, vzišla z praxe pedagóga, ktorý reaguje na absenciu študijných materiálov v špecifických odborných oblastiach. Autorka spracovala publikáciu nielen po dizajnérskej a technologickej stránke, ale navrhla aj jej obsah, ktorým je odborný text pojednávajúci o knihe a jej stavebných prvkoch, technológii vzniku knihy a súvisiacich témach. Eva Péč Brezinová vytvorila logicky sa rozvíjajúcu štruktúru, ktorá postupne a podrobne predstavuje technológiu a zásady tvorby tlačenej publikácie.