Designum 2/2013

online Designum 2/2013


Grafický (komunikačný) dizajn na Národnej cene za dizajn 2013

Grafický (komunikačný) dizajn na Národnej cene za dizajn 2013

Mária Rišková Po prvýkrát v histórii Národnej ceny za dizajn padlo rozhodnutie komisie neudeliť hlavnú cenu v niektorej z kategórií. Porotu prekvapil nízky počet príspevkov prihlásených do oboch kategórií komunikačného dizajnu. Práce, ktoré boli nominované do užšieho výberu, mali vysokú úroveň, niektoré však boli solitérnymi produktmi, preto podľa poroty neboli vhodnými kandidátmi na ocenenie. Medzi prihlásenými dielami vynikal projekt (Správny dizajn, autor Juraj Blaško), ktorý  sa komisia rozhodla oceniť zvláštnou Cenou poroty. V súčasnosti má komunikačný dizajn množstvo úloh, je preň potrebná autorská originalita, ale aj tímová práca zahŕňajúca viaceré profesie. Na túto situáciu musí reagovať aj Národná cena za dizajn, ak má byť ďalej reprezentatívnym ocenením a vyjadrovať reálny stav vecí. Svedčí o tom aj väčšina diel ocenených v kategórii komunikačného dizajnu – ide o produkty určené na vzdelávanie (Typografia, text, kniha, autorka Eva Péč Brezinová, spolupráca Slávka Paulíková) alebo podporujúce zmenu v širšom spoločenskom kontexte (Nové učebnice, autorka Martina Rozinajová). V jednom prípade ide o kvalitnú prácu pre klienta, ktorej výsledkom je komplexný vizuálny štýl (Signály z neznáma. Český komiks 1922-2012, autori Branislav Matis, Matúš Lelovský, spolupráca Boris Belan).