Designum 2/2013

online Designum 2/2013


Kedy má dizajn zmysel a kedy funguje

Kedy má dizajn zmysel a kedy funguje

Pavel Masopust NCD 2013 kopírovala všeobecnú situáciu lokálneho dizajnérskeho priemyslu, ktorému nastavila zrkadlo. Slovenský dizajn, najmä jeho produktová časť, dorástla európsku, poťažmo svetovú úroveň. Nie je to iba zásluha dizajnérov, ale aj vzdelanosti klientov a koncových zákazníkov všeobecne.  Prepad komunikačnej časti súťaže (neudelená hlavná cena), sa v roku 2013 dá chápať ako svojím spôsobom nedorozumenie, ktoré by sa o dva roky nemalo zopakovať. Ocenenia, ktoré sa udeľujú v rámci Národnej ceny za dizajn, nie je však možné chápať iba ako pochvalu pre dizajnéra, architekta, technológa, ale aj pre príslušného manažéra, ktorý musí mať dosť odvahy, aby navrhované riešenie schválil. Keď nezaberie prezentácia dizajnéra - príde maximálne o niekoľkohodinový honorár. Ale pokiaľ klient, zastúpený konkrétnym človekom, nezváži situáciu správne, utratí veľa peňazí celkom zbytočne.